FAQ

Hvorfor kan jeg ikke logge ind?


1
Måske har du, da du kopierede brugernavn og password fra velkomstmailen, fået kopieret et mellemrum med?

Vær opmærksom på kun at kopiere selve de brugerdata, du fik tilsendt - uden mellemrum!

2
Hvis du læser din velkomstmail og skriver dét, du tror du læste, og det ikke virker: 

Vær opmærksom på, at bogstavet l som i 'lillebroder' også kan se ud som et stort i, samt at et o som i 'ost' kan se ud som et nul (0)... og omvendt.

-

Undgå fejl og vælg den HELT SIKRE metode:

Højreklik på brugernavn i velkomstmailen, kopier. Gå til loginside, højreklik og indsæt i feltet 'brugernavn'.
Højreklik på password i velkomstmailen, kopier. Gå til loginside,højreklik og indsæt i feltet 'password'.


Why can't I log in?

1
Maybe you have copied a space to much when you copied the username and password from the welcome message?

Please note only to copy the user data that was sent to you - without spaces!

2
If you read your welcome email and write what you think you read - and it doesn't work:

Be aware that the letter l as in 'little' also may look like a major i (I), as well as an o as in 'open' may look like a zero (0) ...

-

Avoid errors and select the COMPLETELY SAFE method:

Right-click the user name in the welcome message, copie it. Go to the login page, right click and paste in the 'username'.
Right-click the password in the welcome message, copie it. Go to the login page, right click and paste in the 'password'.

Kan jeg anvende alle typer enheder og browsere?

Du kan anvende alle standard browsere på PC og Mac.

Du kan anvende alle typer mobile enheder. På iPhone og iPad anbefales det at anvende Safari eller Chrome browser.

På Android enheder er det ikke alle browsere, der understøtter live streaming. Her anbefales det at anvende Chrome browser.
Vær opmærksom på at ældre Android enheder ikke understøtter livestreaming.

Sørg altid for at have den nyeste version tilgængelig. Nogle ældre browsere understøtter ikke HTML5.

Du kan få nyeste version af Google Chrome her

...og nyeste version af Firefox her

...og nyeste version af Safari her

...og nyeste version af Internet Explorer herCan I use all kinds of devices and browsers?


Yes, you can use all standard browsers on both PC and Mac.


You can use all types of mobile devices. For iPhone and iPad we recommend using the Safari or Chrome browser.


On Android devices, not all browsers supports live streaming. We recommend using the Chrome browser.

Be aware that older Android devices do not support live streaming.


Always make sure you have the latest version available. Some older browsers do not support HTML5.


You can get the latest version of Google Chrome here


... and the latest version of Firefox here


... and the latest version of Safari here


... and latest version of Internet Explorer here


Kan min firewall blokere for livestreaming?

Ja. Hvis du har installeret en firewall på din PC eller er forbundet til Internettet med en privat netværksrouter, kan disse være sat op til at stoppe livestreaming af enhver art.

For at åbne for livestreaming, skal du indstille din firewall til dette. Se evt. dokumentationen for din firewall.

Hvis du anvender firewalls som Untangle eller Cyberoam, kan du være nødt til at slå firewall'en fra, for at kunne se livestreaming.Can my firewall block the live streaming?

 

Yes. If you have a firewall installed on your PC or if you are connected to the Internet with a private network router, this can block the live streaming.

 

To open for live streaming, you need to setup your firewall to do this. Please, look up the documentation for your firewall.

 

If you use firewalls as Untangle or Cyberoam, you may need to turn the firewall off to see live streaming.

 

Hvorfor hakker streamen, hvorfor forsøger playeren at rebuffe?

Streamen sendes ud med VideoTools Adaptive Bitrate System, der tilpasser streamens kvalitet til den enkelte brugers tilgængelige båndbredde. Derfor bør alle kunne se med.

Hvis din player stopper eller streamen hakker og playeren forsøger at rebuffe streamen ofte, tyder det på at din internetforbindelse ikke er hurtigt nok til at holde trit med den lavest tilgængelige bithastighed (kvalitet) på videostreamen, du ser.Why does the live stream lag, why does the player try to rebuffe?


The live stream is made available with VideoTools Adaptive Bitrate system that adapts the live stream quality to each user's available bandwidth. Therefore, everyone should be able to watch the live stream - thus if they have any bandwidth at all.


If your player stops or the live stream lags and the player tries to restart the stream often, it might be that your Internet connection is not fast enough, and as such unable to keep up with the lowest available bit rate (quality) of the live stream.